Category Archives: Tài Chính

Năm 2019, Nền kinh tế SaiGon sẽ phát triển chuyển dần từ Đông sang Khu Nam

Dự định về kế hoach phát triển kinh tế, SaiGon trong năm 2019 sẽ đầu tư nhiều hạng mục công trình giao thông vận tải tại khu vực Nam Sài Gòn thay vì tiếp tục đầu tư vào khu Đông, … Continue reading

Posted in Tài Chính | Comments Off on Năm 2019, Nền kinh tế SaiGon sẽ phát triển chuyển dần từ Đông sang Khu Nam

6 yếu tố của tư vấn tài chính thận trọng (Phần 2)

(4) nâng cao trách nhiệm Ủy thác Một số sẽ nói rằng nhiều của ngành công nghiệp đầu tư của truyền thống cách làm kinh doanh không phục vụ lợi ích tốt nhất của các nhà đầu tư. Bất kỳ … Continue reading

Posted in Tài Chính | Comments Off on 6 yếu tố của tư vấn tài chính thận trọng (Phần 2)

6 yếu tố của tư vấn tài chính thận trọng (Phần 1)

Nó là bản chất của con người cho các nhà đầu tư để tập trung hơn vào trở lại tiềm năng hơn nguy cơ. Điều này đặc biệt đúng sau một thời gian dài của sự thịnh vượng thị trường. … Continue reading

Posted in Tài Chính | Comments Off on 6 yếu tố của tư vấn tài chính thận trọng (Phần 1)

5 trụ cột của ổn định tài chính

Trước khi bạn có thể chạy bạn phải học cách đi bộ. Một khi bạn thiết lập nền tảng của bạn như là một Walker rắn bạn có thể theo đuổi ước mơ của bạn chạy. Điều này tương tự … Continue reading

Posted in Tài Chính | Comments Off on 5 trụ cột của ổn định tài chính

5 tính năng chính của cố vấn tài chính

Từ điển ý nghĩa của cố vấn có nghĩa là “một chuyên gia cho lời khuyên”. Nó có nghĩa là những người chuyên môn trong lĩnh vực của họ nên đưa ra lời khuyên hoặc nói hướng dẫn để cung … Continue reading

Posted in Tài Chính | Comments Off on 5 tính năng chính của cố vấn tài chính

20 điều bạn nên biết về luật thuế mới

Các luật thuế có khá nhiều thay đổi gần đây, đây là 20 điều bạn nên biết. 1.2017 thuế: các luật mới sẽ được áp dụng cho 2018 thuế. 2. thuế tài sản: Tổng số tối đa có thể được … Continue reading

Posted in Tài Chính | Comments Off on 20 điều bạn nên biết về luật thuế mới

10 khái quát tài chính/lối sống chiến lược bạn cần biết!

Đó là tất cả quá phổ biến cho các gia đình được ‘ winging nó ‘ thông qua cuộc sống, khá không chuẩn bị cho đạt mục tiêu cá nhân và tài chính của họ, và không thể để đối … Continue reading

Posted in Tài Chính | Comments Off on 10 khái quát tài chính/lối sống chiến lược bạn cần biết!