Category Archives: Sức Khỏe

Từ thiện đúng cách là như thế nào ?

Một danh tiếng cho tổ chức từ thiện, “discharge” hết hạn hàng hóa bằng cách sử dụng đau khổ của hàng trăm, hàng ngàn nam Hàn Quốc cực, “good” về nhà, các loại tâm vẫn còn một lương tâm? Mỗi … Continue reading

Posted in Sức Khỏe | Comments Off on Từ thiện đúng cách là như thế nào ?

5 thách thức phân tích dữ liệu lớn trong y tế

Dữ liệu lớn đã trở thành công nghệ gây rối nhất mà mỗi phân đoạn ngành công nghiệp sử dụng ngày hôm nay để cải thiện dịch vụ của họ và đặc biệt là nó có ý nghĩa hơn trong … Continue reading

Posted in Sức Khỏe | Comments Off on 5 thách thức phân tích dữ liệu lớn trong y tế